Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo w 2018r.

06/04/2018

Informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  ogłosił nabór wniosków w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Gmina Miastkowo w 2018 roku kolejny raz planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie będzie dotyczyło wyłącznie kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Zakup i montaż nowych pokryć nie wchodzi w zakres dofinansowania.

W związku z powyższym osoby planujące w 2018 r. wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zmagazynowanego azbestu proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, (pok. Nr 2- stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska) w terminie do dnia 19 kwietnia 2018r. stosownego wniosku wraz z załącznikami.

Po ustaleniu listy osób Gmina Miastkowo wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku o przyznanie dotacji.

Po zawarciu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zostanie wyłoniony Wykonawca zadania oraz określone zostaną szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest można uzyskać w tut. Urzędzie, pok. nr 2 tel. 86/217 49 -35.

Załącznikipobrań
file typ Wniosek o dofinansowanie 15,5 KB 77
file typ Informacja o wyrobach zawierających azbest 23,5 KB 69
file typ Ocena 58 KB 65