Oficjalna strona Gminy Miastkowo
baner odpady
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Wychowanie przedszkolne na terenie gminy Miastkowo w roku szkolnym 2018/2019

09/02/2018

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  1. Szkoła Podstawowa w Miastkowie ul. Łomżyńska 15, 18-413 Miastkowo,
  2. Szkoła Podstawowa w Rydzewie ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo.

Edukacją w oddziałach przedszkolnych objęte są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie gminy Miastkowo.

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2012-2015, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, składają od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 23 lutego 2018 r. deklarację
o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny złoży deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego nie bierze udziału w rekrutacji.

Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko rozpocznie edukację w oddziale przedszkolnym od roku szkolnego 2018/2019 składa wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego do dyrektora szkoły w terminie od 1 marca 2018 r do 20 marca 2018 r.

WAŻNE:

Dzieci 5 i 6-letnie będą objęte dowozem, jeżeli czas pobytu dziecka nie będzie przekraczał 5 godzin. W przypadku pobytu tych dzieci powyżej 5 godzin rodzic/opiekun prawny będzie zobowiązany do przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego.

W przypadku dzieci 3 i 4-letnich rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału bez względu na czas pobytu dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dostępny będzie od dnia
1 marca 2018 roku na stronie internetowej:

lub w sekretariacie tych szkół.