Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Wychowanie przedszkolne na terenie gminy Miastkowo w roku szkolnym 2018/2019

09/02/2018

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  1. Szkoła Podstawowa w Miastkowie ul. Łomżyńska 15, 18-413 Miastkowo,
  2. Szkoła Podstawowa w Rydzewie ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo.

Edukacją w oddziałach przedszkolnych objęte są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie gminy Miastkowo.

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2012-2015, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, składają od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 23 lutego 2018 r. deklarację
o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny złoży deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego nie bierze udziału w rekrutacji.

Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko rozpocznie edukację w oddziale przedszkolnym od roku szkolnego 2018/2019 składa wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego do dyrektora szkoły w terminie od 1 marca 2018 r do 20 marca 2018 r.

WAŻNE:

Dzieci 5 i 6-letnie będą objęte dowozem, jeżeli czas pobytu dziecka nie będzie przekraczał 5 godzin. W przypadku pobytu tych dzieci powyżej 5 godzin rodzic/opiekun prawny będzie zobowiązany do przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego.

W przypadku dzieci 3 i 4-letnich rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału bez względu na czas pobytu dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dostępny będzie od dnia
1 marca 2018 roku na stronie internetowej:

lub w sekretariacie tych szkół.