Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Jutro pogoda:
niebo
aktualna : -3,35 °C
temp.max.: -6 °C
temp.min.: -14 °C
wiatr: 0 km/h
więcej o pogodzie
Oficjalny serwis Gminy Miastkowo
szukaj w serwisie:

geoportal

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018


[22-08-2017]
KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych– do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki – do ukończenia 18 roku życia.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • Wnioski należy składać w terminie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 15.09.2017 r. w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w pok. 18.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 • Rodzic lub opiekun prawny małoletniego ucznia
 • Pełnoletni uczeń
 • Dyrektor szkoły

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca sierpnia),
 • odcinek o wysokości otrzymywanej renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto
  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
 • w przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia - upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenie w jego imieniu;
 • kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
 • osoby bezrobotne - zaświadczenie lub oświadczenie o fakcie zarejestrowaniu w PUP. W przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
 • zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego  oraz odcinek opłaconej składki KRUS za III kwartał (lipiec-wrzesień);
 • zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole poza terenem Gminy Miastkowo.

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż  514 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Przykładowe wydatki podlegające refundacji:

 • zakup podręczników,
 • zakup publikacji edukacyjnych,
 • zakup tornistra (plecaka szkolnego),
 • zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego (zakup codziennej odzieży i obuwia nie będzie refundowany w ramach stypendium szkolnego),
 • zakup artykułów szkolnych (kleju, nożyczek, plasteliny, piórnika, zeszytów itd.),
 • zakup komputera, oprogramowania,
 • zakup drukarki, papieru, tuszu do drukarki,
 • zakup instrumentów muzycznych do nauki gry przez ucznia,
 • zakup sprzętu sportowego w związku z uprawianą dyscypliną,
 • opłata za internet,
 • koszty uczestnictwa w kursach języków obcych,
 • koszty zajęć wyrównawczych czy rozwijających uzdolnienia wykraczających poza plan nauczania,
 • zakup biletów miesięcznych.
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:
 • faktura VAT lub rachunek uproszczony wystawione na wnioskodawcę ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego,
 • imienne bilety miesięczne.

 


Załączniki pobrań ściągnij
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 24,14 KB 41
powrót
baner odpady
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo