Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Środa, 26 lipca 2017 roku :: Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima

Dziś pogoda:
niebo
aktualna : +16,00 °C
temp.max.: 20 °C
temp.min.: 16 °C
wiatr: 18 km/h
więcej o pogodzie
Oficjalny serwis Gminy Miastkowo
szukaj w serwisie:

geoportal

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku


[21-04-2017]

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 18 kwietnia 2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku

—    wydał postanowienie ustalające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa kwatery nr 3, drogi technologicznej i placów magazynowych w ramach Zakladu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. RIPOK Czartoria, gm. Miastkowo", na postanowienie nie służy zażalenie, oraz

—    wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, na postanowienie nie służy zażalenie.

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz mają możliwość składania uwag i wniosków w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, pokój nr 12, tel. 85 7406981 wew. 40 w godz. 8°° — 15°0.

Strony postępowania uwagi i wnioski mogą składać: w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.


powrót
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo