Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkoweRadni kadencji 2014 - 2018
Jacek Banach - Przewodniczący Rady Gminy
Radosław Szczubełek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kamienowski - Radny
Jolanta Czaplicka - Radna
Bożena Przychodzień - Radna
Agnieszka Komor - Radna
Danuta Małgorzata Zajączkowska - Radna
Henryk Rupacz - Radny
Katarzyna Cwalina - Radna
Wojciech Ustaszewski - Radny
Jarosław Włodarski - Radny
Alina Kaczyńska - Radna
Jolanta Małkowska - Radna
Paweł Robert Grużewski - Radny
Tomasz Dmochowski - Radny

Wójt Gminy Miastkowo
Kazimierz Górski

Urząd Gminy
Agnieszka Dulewicz - Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
Aneta Łuba - Podinspektor
Anna Wiśniewska - Podinspektor do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych
Bożena Wilk - Skarbnik Gminy
Dorota Prytuła - Zastępca kierownika USC
Halina Kuczyńska - Inspektor do spraw księgowości podatkowej
Jan Lipiński - insprektor ds polityki kadrowej oraz handlu
Janina Cwalina - Sekretarz Gminy
Katarzyna Ciecierska - Kierownika USC
Mariola Kupidłowska - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Kierownicy jednostek organizacyjnych
Agnieszka Zduńczyk - Dyrektor Gimnazjum
Alicja Jadwiga Dobrowolska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Bożena Święcka - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Jadwiga Korytkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Struniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzewie
Regina Pianko - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej