Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
zdjecie

Ciąg dalszy realizacji budowy ulicy Spokojnej i Wąskiej w Miastkowie

15/11/2018

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie – ul. Spokojna i ul. Wąska” zostało ujęte do wsparcia w wysokości 1.174.527,00 zł (50% wartości zadania) we wstępnej liście rankingowej do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na ...

zdjecie

Ogłoszenie o naborze w ramach umowy o pracę na zastępstwo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

07/11/2018

Urząd Gminy Miastkowo zatrudni w ramach umowy na zastępstwo pracownika na stanowisko podinspektora/inspektora do spraw funduszy pomocowych i zamówień publicznych  w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami. Osoby zainteresowane mogą składać podania oraz CV wraz z informacją o wykształceniu...

zdjecie

ROLNIKU! Zgłoś zwierzęta przez internet!

06/11/2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom oznakowanych zwierząt gospodarskich składanie w formie elektronicznej zgłoszeń o zwierzętach do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację Portal I...

zdjecie

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty

06/11/2018

Zapraszamy uczestników Podprogramu 2018 do udziału w bezpłatnych warsztatach w ramach działań towarzyszących POPŻ - Podprogramu 2018 w dniu 10.11.2018r., godz. 10.00 - Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie - pt. "Zdrowie, oszczędny, świadomy, pomysłowy KONSUMENT". Oprócz praktycznych informacji, zapew...

zdjecie

Szkolenie z ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

02/11/2018

W celu spełnienia wymagań określonych w art.7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży organizuje nieodpłatnie szkolenie dla rolników dokonujących uboju na użytek własny poza rzeźni...

zdjecie

Susza - pomoc klęskowa. Termin naboru wniosków wydłużony do 16 listopada

02/11/2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie takiej pomocy do 16 listopada.

 

zdjecie

Wyniki konsultacji w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 rok”

31/10/2018

Dnia 15 października 2018 roku Wójt Gminy Miastkowo zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu „Programu wspó...

zdjecie

Spotkanie autorskie w Bibliotece

31/10/2018

9 września Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo gościła Krzysztofa Petka - autora książek. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie trzecich klas Gimnazjum i najstarsze klasy Szkoły Podstawowej w Miastkowie.

zdjecie

Podziękowania Wyborcom

26/10/2018

Serdecznie dziękuję moim wyborcom za okazane zaufanie. Dziękuję za każdy głos. Zapewniam, że wspólnie będziemy kontynuować nasze dzieło rozwoju gminy. Obiecuję, że nie zawiodę Państwa zaufania, nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem.

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Górski- Wójt G...

zdjecie

Postęp prac na ulicach: Spokojnej i Wąskiej w Miastkowie

25/10/2018

1. Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej – ul. Spokojnej i ul. Wąskiej uzyskano we wrześniu 2017 r. i w tym też miesiącu wystąpiono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o dofinansowanie. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną, ale z uwagi na ograniczoną pulę środków nie uzy...